winter

De oudercommissie stelt zich ten doel:

  1. De belangen van de kinderen en de ouders van het kindercentrum waar de oudercommissie aan verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen;
  2. Te adviseren ten aanzien van kwaliteit;
  3. Het behartigen van de belangen van de ouders van het kindercentrum bij de directie.