klachten

Ons streven is een ongedwongen leefklimaat voor de kinderen creƫren en een goede verstandhouding met de ouders. Ondanks alle inspanningen is het niet altijd te vermijden dat er zo nu en dan iets is dat u als ouder niet bevalt. U kunt hiermee met een gerust hart bij de leidster terecht. Wij zullen professioneel omgaan met kritiek. Bij een klacht die betrekking heeft op de algemene gang van zaken kunt u altijd bij Jolanda terecht.

In een geval waarin beide partijen niet tot een goede oplossing kunnen komen bestaat er de mogelijkheid om zich te wenden tot de Geschillencommissie Kinderopvang. U kunt zich ook rechtstreeks en zonder tussenkomst van Jolanda richten tot de Geschillencommissie Kinderopvang via het Klachtenloket Kinderopvang. Voor meer informatie kunt u terecht bij Jolanda of de site van het Klachtenloket Kinderopvang. www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ouders/

De uitspraken van de Geschillencommissie zijn bindend voor zowel de ouders en oudercommissie als de kinderopvangorganisatie. De Geschillencommissie publiceert de uitspraken op haar website.

geschillencommissie